1611 m. birželio 20 d. kunigaikštis Dimitras Mikalojus Kurpskis Jaroslaviškis Vilniuje surašė ir patvirtino fundacijos aktą, kuriam numatyta ir parapijinė Krinčino mokykla.

1643 metų fundacijoje tą pakartojo.

Kelis šimtmečius mokykla veikė klebonijoje, o vaikus mokė bakalauras, kartu ir vargonininkas bei kantorius.

1775 m.