Antano Vienažindžio – kunigo ir poeto – 180-ųjų gimimo metinių minėjimas 

Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo Krinčino bažnyčioje rugsėjo 17 d.

11.30 val. – Mišios už kunigą.

12.00 – pranešimai apie A. Vienažindį kaip kunigą ir poetą, jo veiklą

ir gyvenimą Krinčine bei pėdsakus miestelio erdvėje.

Skaitys žinomi valstybės intelektualai.

Paskui dar dainos kunigo tekstais, skaitovų posmai.

Kviečiami visi žmones, kurie buvo A. Vienažindžio 150-mečio minėjime,

ir tie, kurie neabejingi kultūrai ir krašto praeičiai.

Tokių kaip A. Vienažindys nėra daugiau.