Du tūkstančiai penkioliktųjų metų pavasarį, o būtent kovo 4 dieną šventėme šventą Kazimierą. Taigi, Kaziuko mugė. Daug linksmybių, skanėstų, geras biznis, gera nuotaika ir galop poilsis Kavinėje: