Administracija:

 

Darbuotojai

Pareigos

Rasa Balčiauskienė pavaduotoja ugdymui 
Rimutė Vegnerienė raštinės vedėja
Žaneta Packevičė

vyriausioji buhalterė

Algimantas Kaminskas

direktorius