Žydžiūnų p.m. 1924/25 išleidžiamasis skyrius:

1. Balčiūnas Povilas

2. Salkas Juozas

3. Žukauskaitė Bolė

4. Žukauskaitė Elena

5. Šidlauskas Jonas