Berčiūnų pradžios mokykloje mokėsi ir ją baigė:

 

Berčiūnų p.m. 1922-1923 m. m. baigė:

1. Šatas Juozas

 

Berčiūnų p.m. 1923-1924 m.m. išleidžiamieji egzaminai (Gulbinėnų p.mokykloje):

1. Kuodis Petras

2. Šulnis Povilas

 

Berčiūnų p.m. 1924-1925 m. m. išleidžiamasis skyrius:

1. Šataitė Stefanija

2. Šatas Vladas

3. Šatas Kazys

4. Niurka Juozas

5. Niurka Jonas (pažymėjimo negavo)

 

Berčiūnų p.m. 1925-1926 m. m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Kuodis Bronislovas

2. Niurka Jonas

3. Niurka Bronislovas (neišlaikė, pažymėjimo negavo)

 

Berčiūnų p.m. 1926-1927 m. m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Kuodytė Stefanija iš Berčiūnų kaimo

2. Šataitė Eugenija iš Berčiūnų kaimo

 

Berčiūnų p.m. 1929-1930 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Kubilius Jonas iš Jagaudžių kaimo

2. Niurkaitė Apolonija iš Berčiūnų kaimo