Berklainių pradžios mokykla veikė palyginus trumpai – 1920-1926 ir buvo prijungta prie Daukšių pradžios mokyklos. Berklainiuose mokėsi ir baigė pradžios mokyklą šie žmonės:

Berklainių p.m. 1921-1922 m.m. laikė mokyklos kurso baigiamuosius egzaminus:

1. Gaidelionytė Antanina

2. Grincevičius Jonas

 

Berklainių p.m. 1922/23 m.m. baigė:

1. Grincevičius Antanas

2. Jauktonis Emilijonas

3. Gučas Boleslovas

4. Balčiūnaitė Matilda

5. Mačiukas Leonas

6. Zigmantas Aleksas

 

Berklainių p.m. išleidžiamasis skyrius:

1. Pelekevičius Alfonas

 

Berklainių 1927-1928 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Blivas Evaldas iš Užugulbinės kaimo

2. Lomanas Bronislavas iš Daukniūnų kaimo

3. Mačiukas Alfonsas iš Daukniūnų kaimo

4. Survila Petras iš Berklainių kaimo

 

Berklainių 1928-1929 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Rezgevičiutė Veronika iš Berklainių dvaro

2. Semežiūnas Albertas iš Daukniūnų kaimo

3. Jusėnaitė Veronika iš Naujasodžio kaimo

4. Šukionis Kazimieras iš Užugulbinės kaimo

5. Ratkevičius Antanas iš Užugulbinės kaimo

6. Tekutytė Ona iš Daukniūnų kaimo

 

Berklainių 1929-1930 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Lašas Benediktas iš Berklainių dvaro

2. Tirilytė Emilija iš Daukniūnų kaimo

3. Tirilis Kazimieras iš Daukniūnų kaimo