Daukniūnų mokykla.

 

Daukniūnų p.m. 1936-1937 m.m. IV skyriaus išleidžiamieji egz. Gulbinėnų p.m.:

1. Balčiūnas Vytautas Valerijonas           Užusienio k.

2. Dievaitytė Stanislova                          Daukniūnų k.

3. Dumbrauskas Stanislovas                    Berklainių k.

4. Sruogaitė Ona                                      Užusienio k.

5. Valuntaitė Anastazija                          Daukniūnų k.

6. Valotka Stanislovas                             Berklainių k.

 

Daukniūnų p.m. 1937-1938 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Kinskytė Leontina Agota, Kazio        1925.IV.2     Daukniūnai

2. Ginaitytė Aldona, Povilo                    1925.VII.26  Daukniūnai

3. Matuzevičiūtė Ksavera, Juozo             1926.I.5        Berklainėliai

4. Barauskaitė Liucija, Antano                1925.VIII.25                      Užugulbinė

5. Luomonaitė Veronika, Jono                1927.VI.3     Daukniūnai

6. Ratkevičius Povilas, Jono                    1925.III.14   Užugulbinė

7. Kavaliauskas Bronius, Kazio               1925.VI.28   Užugulbinė

8. Vaitiekūnas Vladislovas, Antano        1924.IV.5     Užugulbinė

9. Ratkevičiūtė Valerija, Povilo               1926.IX.13   Daukšiai

10. Balčiūnaitė Anelė, Povilo                  1924.V.3       Paberliai

11. Šileikaitė Zuzana, Paulina                 1924.III.7     Daukšiai

12. Mockūnaitė Kazimiera Zinaida, Antano 1923.III.30 Daukšiai

13. Baronaitė Valerija, Jono                    1923.XII.7    Paberliai

 

Daukniūnų p.m. 1938-1939 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Kvedaraitė Liucija, Kazio                   1925.V.12     Berklainiai

2. Luomonas Zenonas, Juozo                  1925.II.21     Daukniūnai

3. Mačiukaitė Anelė, Antano                  1925.X.9       Dauknniūnai

4. Ratkevičiūtė Leontina, Juozo              1925.XII.4    Užugulbinė

5. Survila Aleksandras, Antano               1927.IV.1     Daukniūnai

6. Valotkaitė Stanislava, Hipolito           1927.XI.4     Butniūnai

7. Šataitė Janina, Petro                            1925.X.7       Daukšiai

8. Nakčerytė-Nakšcegytė Elžbieta, Jono 1926.X.27    Daučkėnai

 

Daukniūnų p.m. 1939-1940 m.m. IV skyriaus egz.(vyko 1940.VI.13):

1. Barauskas Vaclovas, Antano               1927.XI.2     Užugulbinė (visi gimė)

2. Biconaitė Janina, Juozo                       1928.II.9       Daudžgiriai

3. Dumbrauskas Jonas, Jono                    1925.IX.3     Kriklėnai

4. Ganišauskaitė Alma, Martyno             1927.VIII.20    Barklainiai (Daujėn.)

5. Ginaitytė Liucija, Povilo                     1926.X.2       Daukniūnai

6. Luomonaitė Veronika, Antano            1926.XI.2     Daukniūnai

7. Mačiukas Antanas, Juozo                    1927.II.6       Daukniūnai

8. Mačiukas Jonas, Jono                          1926.VI.29   Daukniūnai

9. Pačegonytė Veronika, Prano               1927.I.23      Berklainiai

10. Ratnikaitė Janina, Antano                 1926.I.29      Daukšiai

11. Ratnikaitė Zonė, Jono                       1928.X.28     Daukšiai

12. Rašamavičius Antanas, Povilo            1927.VI.5     Daukšiai

13. Šataitė Emilija, Petro                         1928.VI.19   Daukšiai

14. Tekutytė Janina, Kazio                      1926.II.7       Daukniūnai

15. Turtinskas Tadas, Juozo                    1926.X.15     Daučkėnai

16. Valuntaitė Liucija Kazimira, Adolfo1926.XII.20  Kaune

17. Valuntas Leonas, Aloyzo                  1926.IX.19   Daukniūnai

18. Vanagaitė Marijona, Petro                 1925.XII.14  Užusienis

 

Daukniūnų p. m. 1940-1941 m.m. II klasės egz.

1. Arčiulis Ignas

2. Daubaras Petras

3. Dievaitytė Emilija

4. Dievaitytė Janina

5. Gasaitytė Stasė

6. Mačiukas Antanas

7. Ratkevičiūtė Salomėja

8. Sirbikaitė Janina

9. Vaitiekūnas Vytautas

II komplektas:

1. Balčiūnaitė Genė

2. Balčiūnaitė Felicija

3. Matuzevičius Albertas

4. Nakčerytė Barbora

5. Petrėnas Jonas

6. Rašamavičiūtė Janina

7. Turtinskaitė Kastė

8. Turtinskaitė Veronika

9. Varnaitė Marė

10. Varžinskas Juozas

 

Daukniūnų p. m. 1941-1942 m.m. IV skyrius:

1. Balčiūnas Kazimieras, Povilo              1931.IV.4     Paberliai

2. Barauskas Antanas, Antano                1931.VIII.23      Užugulbinė

3. Biconas Juozas, Juozo                         1929.IV.29   Daučkėnai

4. Jakuškaitė Klementina, Jono               1930.XI.22   Berklainių dvaras

5. Janušys Leonas, Jono                          1930.XI.8     Paberliai

6. Luomanas Henrikas Vytautas             1929.II.24     Daukniūnai

7. Nakčerytė Genovaitė, Antano             1929.IV.7     Daukšiai

8. Nakčerytė Marijona, Antano               1929.VII.17  Daukšiai

9. Ratkevičiūtė Ona, Juozapo                  1930.II.1       Užugulbinė

10. Stipinas Antanas, Petro                     1931.VI.15   Daukniūnai

11. Turtinskaitė Veronika, Petro             1929.IX.10   Daučkėnai

 

Daukniūnų p.m. 1942-1943 m.m. IV skyrius:

1. Dievaitytė Danutė Veronika

2. Ginaitis Antanas

3. Kloviškytė Marijona

4. Luomonaitė Danutė Agota

5. Magelinskas Juozas

6. Mačiukas Juozas

7. Motuzevičius Jonas

8. Mockūnaitė Augustina

9. Turtinskaitė Adėlė

10. Ratkevičiūtė Marijona, Povilo

11. Ratkevičiūtė Marijona

12. Očikaitė Janina

13. Sruoga Jonas