2015 Viešpaties gimimo metais gegužės mėnesio 9 dieną pagal Grigaliaus kalendorių Penevėžio vyskupijos Pasvalio dekanatas organizavo Jaunimo dienas-2015. Kryžius iš Saločių parapijos bažnyčios buvo nešamas į Krinčino šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią Krinčino miestelyje. Procesijoje ir po to vykusioje šventėje dalyvavo daug kunigų ir jaunimo bei juos lydėjusių pedagogų. Štai 20 Gintaro nuotraukų: