2015 m. rugsėjo 30 naktį vyko ugdomasis meninis-kūrybinis-sportinis renginys „Naktis mokykloje”.