Prieš keletą metų Krinčine ėmė funkcionuoti multifunkcinis vaiko dienos centras. Jo steigimo ir organizavimo rūpesčiai gulė ant klebono kunigo Algimantas Petkūno, Kauno Caritas skyriaus moterų pečių. Su vaikais dirbo Jūratė. Centras įsikūrė klebono kunigo Jono Milaševičiaus 1892 m. pastatydintame name.

Nuo 2014 m. lapkričio mėnesio ši įstaiga persikėlė į miestelio mokyklos patalpas. Dirba mokytoja metodininkė Zita Paliulienė. Remia kelios organizacijos, tarp jų ir Norvegijos paramos fondas. Vaikai noriai eina būriu, nes gali paruošti pamokas, sportuoti, žaisti judrius ir stalo bei kompiuterinius žaidimus, daro rankdarbius, rengia jų parodas, gauna pavalgyti pavakarius ir t.t.

Centro funkcionavimą pagyvina ir kelionės į kitas Lietuvos vietas. 

 Naujas centro etapas – 2016-2019 metai.