Rugsėjo Pirmoji pakvietė vaikučius į mokyklos suolą Mišiomis šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, o paskui jau ir naujųjų mokslo metų atidarymu Krinčino Antano Vienažindžio mokykloje, į kurią susirinko mokiniai, jų tėveliai ir mamytės, sesutės ir broliukai, mokytojai ir darbuotojai. Mokyklą pagerbė apsilankydami bažnyčios klebonas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, seniūnijos, bendruomenės atstovai.  

Šventė praėjo, liko tik malonūs įspūdžiai ir prisiminimai fotografijose.

© Gintaras Uogelė

© krincinomokykla.lt